Bible Reading Plan 2019

Week 1                                                               Week 2
Genesis 1-2; Psalm 19; Mark 1                                          Genesis 16-18; Mark 6
Genesis 3-5; Mark 2                                                          Genesis 19-20; Psalm 1; Mark 7
Genesis 6-8; Psalm 104; Mark 3                                       Genesis 21-23; Psalm 107; Mark 8
Genesis 9-11; Mark 4                                                       Genesis 24-25; Psalm 4; Mark 9
Genesis 12-15; Psalm 148; Mark 5                                    Genesis 26-27; Mark 10

 Week 3                                                                        Week 4
Genesis 28-29; Mark 11                                                    Genesis 41-42; Mark 16
Genesis 30-31; Psalm 11; Mark 12                                    Genesis 43-44; Psalm 24; Galatians 1
Genesis 32-34; Psalm 145; Mark 13                                  Genesis 45-46; Psalm 108; Galatians2
Genesis 35-37; Psalm 12; Mark 14                                    Genesis 47-48; Psalm 25; Galatians3
Genesis 38-40; Mark 15                                                    Genesis 49-50; Galatians 4

 Week 5                                                                          Week 6
Exodus 1-3; Galatians 5                                                     Exodus 16-18; Ephesians 4
Exodus 4-6; Galatians 6                                                    Exodus 19-21; Psalm 33; Ephesians 5
Exodus 7-9; Psalm 105; Ephesians 1                                Exodus 22-24; Psalm 109; Ephesians 6
Exodus 10-12; Ephesians 2                                                Exodus 25-27; Psalm 90; Philippians 1
Exodus 13-15; Psalm 114; Ephesians 3                             Exodus 28-31; Philippians 2

 

Week 7                                                                         Week 8
Exodus 32-34; Philippians 3                                              Leviticus 8-11; Psalm 110; Hebrews 4
Exodus 35-37; Psalm 26; Philippians 4                             Leviticus 12-14; Psalm 111; Hebrews 5
Exodus 38-40; Hebrews 1                                                  Leviticus 15-18; Psalm 31; Hebrews 6
Leviticus 1-3; Psalm 27; Hebrews 2                                   Leviticus 19-20; Hebrews 7
Leviticus 4-7; Hebrews 3                                                   Leviticus 21-23; Hebrews 8

 Week 9                                                                         Week 10 
Leviticus 24-25; Psalm 81; Hebrews 9                             Numbers 8-11; Colossians 1
Leviticus 26-27; Psalm 112; Hebrews 10                          Numbers 12-14; Psalm 28; Colossians 2
Numbers 1-2; Psalm 64; Hebrews 11                               Numbers 15-18; Psalm 113; Colossians 3
Numbers 3-5; Hebrews 12                                                Numbers 19-21; Colossians 4
Numbers 6-7; Hebrews 13                                                Numbers 22-25; Luke 1

 Week 11                                                                        Week 12
Numbers 26-29; Luke 2                                                     Deuteronomy 6-9; Luke 7
Numbers 30-33; Psalm 35; Luke 3                                    Deuteronomy 10-14; Psalm 5; Luke 8
Numbers 34-36; Luke 4                                                     Deuteronomy 15-18; Psalm 115; Luke 9
Deuteronomy 1-3; Psalm 36; Luke 5                                 Deuteronomy 19-22; Psalm 6; Luke 10
Deuteronomy 4-5; Luke 6                                                  Deuteronomy 23-26; Luke 11

Week 13                                                                       Week 14
Deuteronomy t 27-31; Luke 12                                           Joshua 14-17; Luke 17
Deuteronomy 32-34; Psalm 13; Luke 13                            Joshua 18-21; Psalm 17; Luke 18
Joshua 1-4; Psalm 143; Luke 14                                         Joshua 22-24; Psalm 116, Luke 19
Joshua 5-8; Psalm 14; Luke 15                                           Judges 1-3; Psalm 16; Luke 20
Joshua 9-13; Luke 16                                                        Judges 4-6; Luke 21

Week 15                                                                       Week 16
Judges 7-8; Luke 22                                                          Ruth 1-2; Acts 3
Judges 9-11; Psalm 17; Luke 23                                         Ruth 3-4; Psalm 37; Acts 4
Judges 12-16; Psalm 146; Luke 24                                     1 Samuel 1-2; Psalm 120; Acts 5
Judges 17-18; Psalm 21; Acts 1                                          1 Samuel 3-5; Psalm 23; Acts 6
Judges 19-21; Acts 2                                                        1 Samuel 6-8; Acts 7

 Week 17 Week 18
1 Samuel 9-10;Acts 8 1 Samuel 18-19; 1 Chronicles 3; Psalm 59;Acts 13
1 Samuel 11-13; Psalm 38;Acts 9 1 Samuel 20;1 Chronicles 4; Psalm 56, 57, 142;Acts 14
1 Samuel m 14; Psalm 124;Acts 10 1 Samuel 21-22; 1 Chronicles 5; Psalm 52;Acts 15
1 Samuel 15-16; 1 Chronicles 1; Psalm 39;Acts 11 1 Samuel 23-24; 1 Chronicles 6; Psalm 54;Acts 16
1 Samuel 17; 1 Chronicles 2;Acts 12 1 Samuel 25; 1 Chronicles 7;Acts 17

Week 19                                                                        Week 20
1 Samuel e 26-27; 1 Chronicles 8; Acts 18                          2 Samuel 6; 1 Chronicles 13; Psalm 60; Acts 23
1 Samuel 28-29; 1 Chronicles 9; Acts 19                             1 Chronicles 14-16; Acts 24
1 Samuel e 30-31; 1 Chronicles 10; Acts 20                        2 Samuel 7-8; 1 Chronicles 1317; Ps 132; Acts 25
2 Samuel 1-2; 1 Chronicles 11; Psalm 96, 106; Acts 21       2 Samuel 9-10; 1 Chronicles 13 18-19; Ps 89; Acts 26
2 Samuel 3-5; 1 Chronicles 12; Psalm 122; Acts 22             2 Samuel 11-12; 1 Chronicles 13 20; Ps 51, 32; Acts 27 

 Week 21                                                                        Week 22
2 Samuel 13-14;Acts 28                                                    1 Chronicles 22-25; Psalm 78; Romans 5
2 Samuel 15-17; Psalms 3, 63; Romans 1                             1 Kings 1; 1 Chronicles 26-28; Romans 6
2 Samuel 18-20; Psalm 34; Romans 2                                  1 Kings 2; 1 Chronicles 29; Romans 7
2 Samuel 21-23; Psalm 18; Romans 3                                  1 Kings 3; 2 Chronicles 1; Psalm 42; Romans 8
2 Samuel 24; 1 Chronicles 13 21; Romans 4                         1 Kings 4; Proverbs 1-2; Psalm 43; Romans 9 

Week 23                                                                       Week 24
Proverbs 3-5; Romans 10                                                  Proverbs 16-18; Romans 15
Proverbs 6-7; Psalm 7; Romans 11                                      Proverbs 19-21; Psalm 40; Romans 16
Proverbs 8-10; Psalm 144; Romans 12                                 Proverbs 22-23; Psalm 117; 1 Thessalonians 1
Proverbs 11-13; Psalm 8; Romans 13                                  Proverbs 24-25; Psalm 41; 1 Thessalonians 2
Proverbs 14-15; Romans 14                                                Proverbs 26-28; 1 Thessalonians 3

Week 25                                                                       Week 26
Proverbs 29-31;1 Thessalonians 4                                      1 Kings 6; 2 Chronicles 3; 1 Timothy 1
Song of Solomon 1-3; Psalm 72; 1 Thessalonians 5            1 Kings 7; 2 Chronicles 4; Psalm 44; 1 Timothy 2
Song of Solomon 4-6; 2 Thessalonians 1                             1 Kings 8; Psalm 30; 1 Timothy 3
Song of Solomon 7-8; Psalm 127; 2 Thessalonians 2          2 Chronicles 5-7; Psalm 121; 1 Timothy 4
1 Kings 5; 2 Chronicles 2; 2 Thessalonians 3                        1 Kings 9; 2 Chronicles 8; 1 Timothy 5

Week 27                                                                       Week 28
1 Kings 10-11; 2 Chronicles 9; 1 Timothy 6                            1 Kings 12; 2 Chronicles 10-11; Titus 1
Ecclesiastes 1-3; Psalm 45; 2 Timothy 1                               1 Kings 13-14; 2 Chronicles 12; Psalm 47; Titus 2
Eccl 4-6; Psalm 125; 2 Timothy 2                                        1 Kings 15; 2 Chronicles 13-14; Titus 3
Eccl 7-9; Psalm 46; 2 Timothy 3                                          2 Chronicles 15-16; 1 Kings 16; Philemon
Eccl 10-12; 2 Timothy 4                                                     1 Kings 17-18; Psalm 119; Jude

 Week 29                                                                       Week 30
1 Kings 19-21; 2 Chronicles 17; Psalm 129; Matthew 1           2 Kings 7-8; 2 Chronicles 21; Matthew 6
1 Kings 22; 2 Chronicles 18; Matthew 2                                2 Kings 9-10; Psalm 49; Matthew 7
2 Chronicles 19-20; 2 Kings 1; Psalm 20; Matthew 3             2 Chronicles 22-23; 2 Kings 11; Psalm 131; Matthew 8
2 Kings 2-3; Psalm 48; Matthew 4                                       2 Chronicles 24; 2 Kings 12; Psalm 50; Matthew 9
2 Kings 4-6; Matthew 5                                                       Joel; Matthew 10

Week 31                                                                       Week 32
Jonah; Matt 11                                                                 Hosea 1-3; Matthew 16
2 Kings 13-14; 2 Chronicles 25; Psalm 53; Matthew 12          Hosea 4-6; Psalm 58; Matthew 17
Amos 1-3; Matthew 13                                                      Hosea 7-10; Matthew 18
Amos 4-6; Psalm 55; Matthew 14                                        Hosea 11-13; Matthew 19
Amos 7-9; Matthew 15                                                       Hosea 14; 2 Chronicles 26-27; Psalm 61; Matthew 20

Week 33                                                                       Week 34
2 Kings 15-16; Matthew 21                                                 Isaiah 7-10; Psalm 22; Matthew 26
Isaiah 1-3; Psalm 9; Matthew 22                                         Isaiah 11-13; Psalm 118; Matthew 27
Isaiah 4-6; Matthew 23                                                     Isaiah 14-16; Matthew 28
Micah 1-4; Psalm 10; Matthew 24                                        Isaiah 17-19; Psalm 62; 1 Corinthians 1
Micah 5-7; Matthew 25                                                      Isaiah 20-22; 1 Corinthians 2

Week 35                                                                       Week 36
Isaiah 23-25; 1 Corinthians 3                                              2 Chronicles 29-31; 1 Corinthians 8
Isaiah 26-29; Psalm 65; 1 Corinthians 4                                2 Kings 18-19; 2 Chronicles 32; Psalm 67; 1 Corinthians 9
Isaiah 30-32; 1 Corinthians 5                                              Isaiah 36-37; Psalm 123; 1 Corinthians 10
Isaiah 33-35; 1 Corinthians 6                                              2 Kings 20; Isa 38-40; Psalm 68; 1 Corinthians 11
2 Chronicles 28; 2 Kings 17; Psalm 66; 1 Corinthians 7         Isaiah 41-44; 1 Corinthians 12

Week 37                                                                        Week 38
Isaiah 45-48; 1 Corinthians 13                                             Isaiah 64-66; 2 Corinthians 2
Isaiah 49-52; Psalm 69; 1 Corinthians 14                              2 Kings 21; 2 Chronicles 33; Psalm 71; 2 Corinthians 3
Isaiah a 53-55; Psalm 128; 1 Corinthians 15                          Nahum; Psalm 149; 2 Corinthians 4
Isaiah 56-59; Psalm 70; 1 Corinthians 16                              2 Kings 22-23; Psalm 73; 2 Corinthians 5     
Isaiah 60-63; 2 Corinthians 1                                              2 Chronicles 34-35; 2 Corinthians 6

Week 39                                                                       Week 40
Habakkuk; 2 Corinthians 7                                                 Jeremiah 11-13;2 Corinthians 12
Zephaniah; Psalm 74; 2 Corinthians 8                                  Jeremiah 14-16; Psalm 76; 2 Corinthians 13
Jeremiah 1-4; Psalm 130; 2 Corinthians 9                             Jeremiah 17-20; James 1
Jeremiah 5-7; Psalm 75; 2 Corinthians 10                             Jeremiah 22, 23, 26; Psalm 77; James 2
Jeremiah 8-10; 2 Corinthians 11                                          Jeremiah 25, 35, 36, 45; Psalm 133; James 3

Week 41                                                                       Week 42
Jeremiah 27, 28, 29, 24; James 4                                       Lamentations; Psalm 137; 1 Peter 4
Jeremiah 37, 21, 34; Psalm 79; James 5                               Obadiah; Jeremiah 40-42; Psalm 147; 1 Peter 5
Jeremiah 30-33; 1 Peter 1                                                  Jeremiah 43, 44, 46; 2 Peter 1
Jeremiah38, 39, 52; 1 Peter 2                                             Jeremiah 47, 48, 49; Psalm 80; 2 Peter 2
2 Kin 24-25; 2 Chronicles 36; Psalm 126; 1 Peter 3              Jeremiah 50-51; 2 Peter 3

Week 43                                                                      Week 44
Ezekiel 1-3; John 1                                                           Ezekiel 16-18; John 6
Ezekiel 4-6; Psalm 82; John 2                                             Ezekiel 19-21; Psalm 84; John 7
Ezekiel 7-9; John 3                                                           Ezekiel 22-24; Psalm 134; John 8
Ezekiel 10-12; Psalm 83; John 4                                          Ezekiel 25-27; Psalm 85; John 9
Ezekiel k 13-15; Psalm 136; John 5                                      Ezekiel k 28-30; John 10

Week 45                                                                       Week 46
Ezekiel 31-33; John 11                                                      Ezekiel 46-48; John 16
Ezekiel 34-36; Psalm 86; John 12                                        Daniel 1-3; Psalm 88; John 17
Ezekiel 37-39; Psalm 87; John 13                                        Daniel 4-6; John 18
Ezekiel 40-42; John 14                                                      Daniel 7-9; Psalm 91; John 19
Ezekiel 43-45; Psalm 135; John 15                                       Daniel 10-12; John 20

 Week 47                                                                       Week 48
Ezra 1-2; John 21                                                             Zechariah 9-11; 1 John 5
Ezra 3-4; Psalm 92; 1 John 1                                              Zechariah 12-14; Psalm 94; 2 John
Haggai; Zechariah 1; Psalm 138; 1 John 2                            Ezra 5-6; Psalm 95; 3 John
Zechariah 2-5; Psalm 93; 1 John 3                                       Esther 1-3; Psalm 139; Revelation 1
Zechariah 6-8; 1 John 4                                                     Esther 4-6; Revelation 2

Week 49                                                                       Week 50
Esther 7-10; Revelation 3                                                   Nehemiah 10-13; Revelation 8
Ezra 7-10; Psalm 97; Revelation 4                                       Malachi; Psalm 2; Revelation 9
Nehemiah 1-3; Revelation 5                                                   Job 1-3; Psalm 29; Revelation 10
Nehemiah 4-6; Psalm 98; Revelation 6                               Job 4-7; Psalm 99; Revelation 11
Nehemiah 7-9; Psalm 140; Revelation 7                              Job 8-11; Revelation 12

Week 51 Week 52
Job 12-14; Psalm 100; Revelation 13 Job 28-30; Revelation 18
Job 15-17; Revelation 14 Job 31-33; Psalm 102; Revelation 19
Job 18-20; Psalm 141; Revelation 15 Job 34-36; Revelation 20
Job 21-23; Psalm 101; Revelation 16 Job 37-39; Psalm 103; Revelation 21
Job 24-27; Revelation 17 Job 40-42; Psalm 150; Revelation 22